Náš chov - Ovca domáca

Všetkým našim zvieratám podávame len krmivo z domácej produkcie.

Cigája

Charakteristika plemena

Polojemnovlnové plemeno s trojstrannou úžitkovosťou (mäso, mlieko, vlna), stredného telesného rámca. V dobrých chovateľských podmienkach predstihuje v mliečnosti plemeno zošľachtená valaška. K nám sa v minulosti dostala z Balkánského polostrova. Hlava je čierna , nosné línie u baranov sú klenutejšie. Ovce sú bezrohé, u baranov je výskyt rohov vzácny. Existuje aj biely ráz cigáje, označovaný predtým ako sovietská cigája. Jahňatá do odstavu rastú relatívne rýchlo vzhľadom k dobrej produkcii mlieka bahníc.

Úžitkové vlastnosti

Plemeno je veľmi odolné voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Sortiment vlny BC – CD, výťažnosť 60 – 65 %. Priemerný prírastok jahniat v odchove 240 – 280g. Plodnosť bahníc 120 – 140 % na obahnenú bahnicu.

Lacaune

Charakteristika plemena

Ovce plemena lacaune boli vyšľachtené vo Francúzsku na báze oviec merinského typu. Prvé importy boli realizované na Slovensko v roku 1993 a 1994. Lacaune je mliekové plemeno, s výbornou produkciou mlieka, vhodné na strojové dojenie. Ovce možno pripúšťať s veľmi dobrými výsledkami už v prvom roku života. Plemenné barany sa vyznačujú výrazným libidom sexualis, dobré výsledky oplodnenosti sa dosahujú najmä pri háremovom spôsobe pripúšťania.
Plemeno lacaune je stredného až veľkého telesného rámca, na vyšších nohách, vlna je krátka, polojemná, často riedka. Obe pohlavia sú bezrohé.

Úžitkové vlastnosti

Je mäsovo-mliekového až mliekového úžitkového typu. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 70-75 kg (minimálne 60 kg), dospelých baranov 95-100 kg (minimálne 80 kg). Typickou vlastnosťou plemena je menší obrast brucha, hlavy, zátylku a šije vlnou, nezriedka sú tieto časti neovlnené. Produkcia vlny (sortiment AB až BC) sa pohybuje medzi 1,5-2,0 kg u bahníc a 2,5-3,0 kg u baranov. Intenzita rastu jahniat je dobrá a hmotnostné prírastky do odstavu často presahujú 300 gramov, najmä u baránkov jedináčikov, ale aj u jahniat z viacpočetných vrhov sú prírastky vyššie ako 250 gramov. Jahňatá sú pritom dobre osvalené. Produkcia mlieka za dojnú periódu (trhová produkcia) sa pohybuje v kontrolovaných chovoch vo Francúzsku okolo 270 litrov, čo reprezentuje 330-350 litrov za laktáciu. Plemenný štandard u nás je 200-250 litrov mlieka za dojnú periódu, chovný cieľ je viac ako 250 litrov. Produkcia mlieka za 180 dňovú laktáciu: plemenný štandard 350-550 litrov, chovný cieľ 450-600 litrov. Priemerný obsah tuku (6,5 – 8,0%) a bielkovín (5,0 – 5,6%) je vyšší ako u východofrízskeho plemena. Na Slovensku sa u dospelých lacaunských oviec dosahuje plodnosť na obahnenú ovcu viac ako 160 %. U jariek pripustených v prvom roku sa dosiahla plodnosť okolo 125 %.

Plemeno zohralo a zohráva významnú úlohu pri tvorbe syntetickej populácie slovenskej dojnej ovce na zlepšenie mliekovej úžitkovosti a funkčných vlastností vemena. Zvyšuje sa záujem o baranov plemena LC na zabezpečenie kríženia v ÚCH. Prejavuje sa nielen nárast počtu chovaných čistokrvných zvierat, ale zvyšuje sa aj počet chovateľov tohoto plemena.