Ponuka služieb

Náš areál je zameraný na agroturistiku, užšiu formu vidieckej turistiky, pri ktorej dochádza k využitiu poľnohospodárskych podmienok. Ponúkame návštevníkom a turistom všetky rekreačné činnosti, využívanie voľného času na vidieku pre milovníkov zvierat bez rozdielu veku, zhodnotenie produktov poľnohospodárskej prvovýroby podávaním miestnych gastronomických špecialít a priamym predajom produktov turistom a návštevníkom.

Ponúkame rôzne akcie pre základné školy v rámci environmentálnej výchovy, ďalej pre stredné poľnohospodárske školy, ako aj praktickú výučbu pre vysoké školy poľnohospodárskeho zamerania so širokým spektrom možností výučby zootechnického, ekonomického, regionálneho rozvoja a krajinotvorby.

Našim návštevníkom ďalej ponúkame:

  • Vychádzky do prírody v sedle kona so sprievodcom
  • Možnosť využitia HYPOBUSU po okolí
  • Svadobný konský záprah- svadobné fotenie
  • Možnosť víkendového pobytu priamo v areáli Gazdovského dvora
  • Ukážku domácich zvierat (kravičky, kozičky, sliepky....) s možnosťou zapojiť sa do chodu gazdovstva, starostlivosť o zvieratá, ich krmenie.
  • Ponúkame rôzne akcie pre ZŠ v rámci environmentálnej výchovy
  • Chovateľom ponúkame pripúšťanie plemenným Frízskym žrebcom